Firma SVITR a.s.

vznikla v květnu 1993. Jejím programem byla výroba litých svící určených v převážné míře pro obřadní účely. Firma zaměstnávala 8 pracovníků.

 

Ruční podíl na práci činil 90%.  Postupem doby firma rozvíjela výrobní program. Stěžejním výrobním programem zůstávala výroba litých svící,  ale již nejenom pro sakrální účely. 

 

Firma se v letech 2001 - 2004 dynamicky rozvíjela. Byly uzavřeny rozhodující kontrakty se zahraničními partnery. V současnosti ve firmě pracuje 50 zaměstnanců.

 

V současné době podíl výroby pro zahraničního partnera činí 97% celoročního objemu výroby.